naprawa konstrukcji żelbetowych

Specjalnością firmy Budgem z Rzeszowa są naprawy konstrukcji betonowych i żelbetonowych na wysokości, w których wykorzystujemy techniki alpinistyczne. To pozwala nam na realizację nawet najbardziej wymagających zleceń w miejscach trudnodostępnych.

Naprawa i renowacja konstrukcji żelbetowych i betonowych

Konstrukcje żelbetowe ulegają korozji zarówno w zakresie uszkodzeń betonu jak i korozji zbrojenia. Korozja betonu to pogorszenie właściwości użytkowych oraz uszkodzenia konstrukcji na skutek oddziaływania środowiska. Już na samym początku bardzo ważne jest wykonanie prawidłowego projektu a następnie wykonanie konstrukcji żelbetowych. Ma to na celu w przewidywanym czasie użytkowania zabezpieczyć konstrukcję przed wnikaniem cieczy i gazów, utrzymywanie zawilgocenia betonu i zapewnienie odporności betonu na oddziaływania zewnętrzne.

Do najważniejszych oddziaływań powodujących uszkodzenia betonu zalicza się:

  • czynniki mechaniczne (uderzenia, przemieszczenia, drgania itp.),
  • czynniki chemiczne (oddziaływania agresywnych czynników takie jak wody gruntowe, ścieki, środki chemiczne),
  • czynniki fizyczne (cykle zamarzania i odmarzania, obciążenia termiczne np. ogień),
  • czynniki biologiczne (grzyby, bakterie, glony, mchy).

W przypadku gdy zaobserwuje się uszkodzenia betonu lub stali zbrojeniowej taką konstrukcje należy szybko naprawić.  W pierwszej kolejności należy przygotować podłoże konstrukcji do naprawy żelbetu. Następnie po wykonaniu wykuć i odkuć wszystkich części luźnych należy podłoże wyczyścić. Służą do tego metody strumieniowo-ścierne. Gdy podłoże jest odpowiednio przygotowane należy je zabezpieczyć przed korozją. Metodę zabezpieczenia należy dobrać w zależności od przyjętej później metody reprofilacji ubytków. Po przygotowaniu podłoża, zabezpieczamy antykorozyjnie odkrytą stal zbrojeniową materiałem mineralnym z dodatkiem inhibitorów korozji lub materiałem na bazie żywicy.

Przed rozpoczęciem wypełniania ubytków tj. reprofilacji żelbetu, za każdym razem należy przeprowadzić badania nośności podłoża. Następnie sprawdzić stopień karbonatyzacji betonu, stopień skażenia chlorkami i zawartość jonów siarczanowych. Po zakończeniu tych czynności przyjmujemy system naprawy lub modyfikujemy założony wcześniej np. w przypadku stwierdzenia skażenia betonu jonami siarczanowymi i wykryciu korozji stosujemy zaprawy PCC na bazie cementów nie zawierającej fazy C3A. Zaprawy na bazie takich cementów są odporne na korozje siarczanową. Reprofilacja żelbetu wykonywana jest metodami ręcznymi poprzez wypełnienie ubytków w konstrukcji żelbetowej zaprawami polimerowo cementowymi PCC. Po wykonaniu reprofilacji ubytków podłoże jest wyrównywane przy użyciu szpachlówek mineralnych. Ostatnim etapem naprawy konstrukcji żelbetowych i betonowych jest wykonanie powłoki zabezpieczającej, która jest dobierana każdorazowo w zależności od sposobu eksploatacji obiektu.

Posiadamy bogate doświadczenie w naprawach konstrukcji żelbetowych, betonowych. Zajmujemy się zarówno kompleksowym odnawianiem obiektów, jak i naprawą uszkodzeń poszczególnych elementów.

Remontujemy:

kominy
• słupy i belki
• fundamenty

Kolejną specjalnością firmy są prace remontowe w konstrukcjach stalowych. Dysponujemy odpowiednim sprzętem i narzędziami do remontów lub wymiany dźwigarów dachowych, kominów, konstrukcji wsporczych i innych elementów.

Posadzki chemoodporne – skuteczne ochrona podłóg

Posadzki chemoodporne stanowią doskonałą ochronę przed szkodliwym działaniem środków chemicznych, tłuszczami zwierzęcymi oraz wszelkimi innymi agresywnymi odczynnikami.  Do układania posadzek wykorzystujemy specjalistyczne systemy zespoleń, które odporne są na kwasy oraz substancje zasadowe.  Zaletą posadzek chemoodpornych jest ich niski koszt utrzymania. Podłoga z tego typu posadzek nie wymaga częstych zabiegów konserwujących. W ten sposób firma zaoszczędza na usługach serwisowych i nie musi się martwić o przestoje spowodowane przez prace renowacyjne. Naszym Klientom pomagamy w doborze najlepszych posadzek chemoodpornych.

Montaż i demontaż masztów

Montujemy i demontujemy również maszty i inne rozwiązania na wysokościach – profesjonalny sprzęt i znajomość technik alpinistycznych (każdy z naszych pracowników posiada stosowne uprawnienia i przechodzi szereg szkoleń z tego zakresu) pozwalają nam wykonywać prace remontowe i instalatorskie na dowolnej wysokości oraz w miejscach, do których nie można dotrzeć za pomocą tradycyjnych rusztowań lub dźwigów. Remontujemy także pokrycia dachowe z pap termozgrzewalnych. Kolejną usługą w ofercie są profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne na elewacjach stalowych (np. hal produkcyjnych i magazynowych), kominach i suwnicach.

Czyszczenie mechaniczne i hydrodynamiczne

Zakładom przemysłowym polecamy przeglądy okresowe obiektów budowlanych (kominów, hal, masztów i wszelkich obiektów inżynierskich) wykonywane przez uprawniona do tego kadrę. Przeglądy pozwalają na bieżąco oceniać stan obiektu lub konstrukcji i podejmować szybkie prace prewencyjne w celu ich ochrony przed niszczeniem (rdzą, korozją, ubytkami tynku, uszkodzeniami mechanicznymi).

Zapraszamy do współpracy zarządców zakładów przemysłowych – kompleksowo zadbamy o naprawę konstrukcjii betonowych, żelbetonowych i stalowych.